Verzenden en retourneren

Verzenden

Artikelen besteld via deze webwinkel worden enkel geleverd in België

De verzendkosten zijn afhankelijk van het verzendadres. de lokale leveringen (zie postcodes tabel hieronder) zullen door ons zelf geleverd worden aan €3,00. Voor de rest van België zullen de pakketjes bezorgd worden door een externe koerier firma aan €5,95.
Het is ook steeds mogelijk jouw bestelling zelf af te halen bij ons in de winkel.
De levering gebeurt zo snel mogelijk na ontvangst van uw betaling.

Postcodes lokaal tarief:

9840Zevergem9090Melle
9840De Pinte9800Astene
9052Zwijnaarde9890Asper
9051Sint-Denijs-Westrem9890Dikkelvenne
9820Schelderode9860Landskouter
9820Merelbeke9860Moortsele
9051Afsnee9630Meilegem
9890Vurste9860Scheldewindeke
9830Sint-Martens-Latem9070Heusden (O.-Vl.)
9820Melsen9030Mariakerke (Gent)
9810Eke9040Sint-Amandsberg (Gent)
9831Deurle9630Beerlegem
9890Semmerzake9000Gent
9820Bottelare9850Vosselare
9800Sint-Martens-Leerne9800Petegem-aan-de-Leie
9031Drongen9800Meigem
9810Nazareth9800Deinze
9820Lemberge9750Zingem
9050Ledeberg (Gent)9860Gijzenzele
9820Munte9630Paulatem
9800Bachte-Maria-Leerne9921Vinderhoute
9890Baaigem9860Oosterzele
9890Gavere9750Ouwegem
9050Gentbrugge9630Dikkele
9090Gontrode9850Nevele
9850Landegem  

Bij afwezigheid van de klant bij levering van zijn pakket (door koerierdienst) wordt er een bericht achtergelaten. Men zal dit pakket een tweede maal aanbieden. Indien een pakket niet in ontvangst genomen wordt na deze 2 aanbiedingen dan zal dit naar de verkoper teruggestuurd worden. Deze kosten vallen ten laste van de koper. Wanneer een naar ons teruggestuurde zending opnieuw moet worden verzonden, zijn wij genoodzaakt hiervoor de verzendkosten volledig in rekening te brengen.

Uniek! is niet verantwoordelijk voor eventuele vertragingen veroorzaakt door verwerkingsprocedures bij de koerierdienst. Eventuele vertragingen in de levertermijn geven de koper geen recht zijn bestelling te annuleren of de goederen te weigeren en geven in geen geval aanleiding tot schadevergoeding. De verkoper kan niet worden verantwoordelijk gesteld voor vertragingen die worden opgelopen, buiten de wil om van de verkoper.

De verkoper heeft het recht gedeeltelijke leveringen te verrichten. In geval van niet levering van goederen worden de eventueel door de koper betaalde sommen terugbetaald zonder interest of andere vergoedingen.

Foutief doorgegeven leveringsadressen zijn de verantwoordelijkheid van de klant en kunnen aanleiding geven tot extra kosten.

Retourneren & herroepingsrecht

Bent u niet helemaal tevreden van het gekochte product, dan kan u binnen de 14 kalenderdagen vanaf de levering via mail contact opnemen met Uniek!.Info@doopsuikeruniek.be en de goederen binnen de 14 dagen vanaf de dag die volgt op de levering op uw kosten terug bezorgen aan :

Uniek! Begoniapark 1 9840 De Pinte

Wanneer u ons een pakket wil terug zenden, bent u zelf verantwoordelijk voor de correcte levering ervan.

Enkel producten die niet beschadigd en ongebruikt zijn en die zich nog in de ongeopende, originele en onbeschadigde verpakking bevinden, inclusief alle toebehoren, gebruiksaanwijzingen en factuur of aankoopbewijs kunnen worden teruggenomen. 

Zorg ervoor dat de inhoud van de doos niet kan verschuiven. 

Zorg ervoor dat de doos goed is dicht gekleefd zodat de inhoud er onderweg niet kan uitvallen.

U kan er ook voor kiezen om het artikel zelf naar de winkel terug te brengen.

Volgende artikelen zullen in geen geval worden teruggenomen: 

  • gebruikte, bevuilde, beschadigde of onvolledige artikelen 
  • artikelen waarvan de verpakking (of een deel ervan) geopend werd 
  • artikelen die op maat van de klant zijn gemaakt 
  • artikelen die door hun aard niet kunnen worden teruggezonden
  • gepersonaliseerde producten

Garantie

Krachtens de wet van 21 september 2004 betreffende de bescherming van de consumenten bij verkoop van consumptiegoederen heeft de consument wettelijke rechten. Deze wettelijke garantie geldt vanaf de datum van levering aan de eerste eigenaar. Elke commerciële garantie laat deze rechten onverminderd.

Om een beroep te doen op de garantie, moet de Klant een aankoopbewijs kunnen voorleggen. Klanten wordt aangeraden om de oorspronkelijke verpakking van de goederen te bewaren.

Voor artikelen die online werden aangekocht en bij de Klant thuis zijn afgeleverd, dient de Klant contact op te nemen met de klantendienst en het artikel op zijn kosten terug te bezorgen aan Uniek! (zie retourneren).

Bij vaststelling van een gebrek moet de Klant Uniek! zo snel mogelijk inlichten. In ieder geval dient elk gebrek binnen een termijn van 2 maanden na vaststelling ervan door de Klant te worden gemeld. Nadien vervalt elk recht op herstelling of vervanging. 

De (commerciële en/of wettelijke) garantie is nooit van toepassing op defecten die ontstaan ten gevolge van ongelukken, verwaarlozing, valpartijen, gebruik van het artikel in strijd met doel waarvoor het ontworpen werd, het niet naleven van de gebruiksinstructies of handleiding, aanpassingen of wijzigingen aan het artikel, hardhandig gebruik, slecht onderhoud, of elk ander abnormaal of incorrect gebruik.

Defecten die zich manifesteren na een periode van 6 maanden volgend op datum van aankoop, desgevallend levering, worden geacht geen verborgen gebreken te zijn, behoudens tegenbewijs door de Klant.

Klantendienst & mogelijke klachten

De klantendienst van Uniek!  is bereikbaar op het telefoonnummer +32 0495 72 41 42, of via e-mail op info@doopsuikeruniek.be of per post op het volgende adres Begoniapark 1, 9840 De Pinte. Eventuele klachten kunnen hieraan gericht worden.

Klachten dienen, om ontvankelijk te zijn, de verkoper toe te komen: (a) in geval van klacht wegens niet-conforme levering, acht dagen na de levering en (b) in geval van verborgen gebreken, acht dagen na ontdekking van het gebrek of na het moment waarop dergelijke ontdekking redelijkerwijze had kunnen gebeuren. Het in ontvangst nemen van de goederen door de koper dekt elk mogelijk gebrek of niet-conformiteit die dan kon worden vastgesteld.

Sancties voor niet-betaling

Artikelen worden gedurende 14 dagen gereserveerd. Wanneer er zich binnen deze termijn geen betaling heeft voorgedaan, worden de artikelen niet geleverd. 

Overmacht

De Verkoper is niet aansprakelijk voor een vertraging in de uitvoering of voor een niet- uitvoering van zijn verbintenissen omwille van gebeurtenissen buiten zijn normale controle, inbegrepen productieonderbrekingen, moeilijkheden bij aanvoer of tekorten aan grondstoffen, werkonderbrekingen of andere collectieve arbeidsgeschillen, die hetzij de verkoper, hetzij zijn leveranciers raken, en dit zelfs indien deze gebeurtenissen voorzienbaar zijn.

Leeftijd

Door te bestellen verklaart u ouder te zijn dan 18 jaar en verantwoordelijk te zijn over uw aankoopdaad.

Wijziging voorwaarden

Deze Voorwaarden worden aangevuld door andere voorwaarden waar expliciet naar verwezen wordt, en de algemene verkoopsvoorwaarden van Uniek!. Ingeval van tegenstrijdigheid, primeren onderhavige Voorwaarden.

Bewijs

De Klant aanvaardt dat elektronische communicaties en back-ups als bewijsvoering kunnen dienen.

Toepasselijk recht – Geschillen

Het Belgisch recht is van toepassing, met uitzondering van de bepalingen van internationaal privaatrecht inzake toepasselijk recht.

Het Belgisch recht is van toepassing op deze site. In geval van een geschil zijn enkel de rechtbanken van het arrondissement Gent bevoegd.

Aantasting geldigheid – niet-verzaking

Indien een bepaling van deze Voorwaarden ongeldig, onwettig of nietig wordt verklaard, zal dit op geen enkele wijze de geldigheid, de wettigheid en de toepasbaarheid van de andere bepalingen aantasten. 

Het nalaten op gelijk welk moment door Uniek! om één van de in deze Voorwaarden opgesomde rechten af te dwingen, of gelijk welk recht hiervan uit te oefenen, zal nooit gezien worden als een verzaking aan zulke bepaling en zal nooit de geldigheid van deze rechten aantasten.